Pineapple Express Pod

Pineapple Express Pod

Gram
$70.00
Hybrid
THC 83.14%
Brand
Stiiizy